Vinter
Oppdatert Saturday, 08.04.23 12:36
06.04.23 Maifjellet 02.04.23 Heiann 22.01.23 Skaltenveien
14.01.23 Måna 21.02.13 Haukåsen 26.01.19 Måna
10.03.18 Høgheia 04.03.18 Høgheia 03.03.18 Høgheia
Storhornet Høgheia Skarvan
Maifjellet Heian Vognill
Maifjellet Talstadhesten Kvannfjellet
Maifjellet Raudheia Gulberget
Maifjellet Haukåsdalen Skalten
Kalsenget Raudhovde Maifjellet