19.06.09 Seterfjellet
Bomvei opp til Ugelstadsetra, der vi parkerte.
Gikk så videre veien innover dalen. Fulgte stien opp til Kjølaskaret,
der vi dreide til venstre. Noe brattere og våtere et stykke oppover, før en kommer opp på flata.

Fin tur fra Seterfjellet og nedover mot Skarvan igjen.
Rundet så nedover lia, gjennom plantefeltet, og ned til parkeringen.

Dette er også en fin kveldstur.

Nedlastbar rute til Garmin GPS