12.08.14 Rødalen


Sykkel
Terreng
Lengde km:
28,3
Asfalt:
50%
Grus:
49%
Traktorvei:
%
Sti:
1%
Gåparti:
Video 1
 
 
i

 

Nedlastbar rute til Garmin GPS