05.08.14 Hærskaret


Sykkel
Terreng
Lengde km:
35,8
Asfalt:
25%
Grus:
70%
Traktorvei:
5%
Sti:
%
Gåparti:
Video 1
 
 
i

 

Nedlastbar rute til Garmin GPS