15.06.14 Nerskogsrittet


Sykkel
Terreng
Lengde km:
53,6
Asfalt:
60%
Grus:
38%
Traktorvei:
2%
Sti:
Gåparti:
Video 1  
Video 2  
 
i

 

Nedlastbar rute til Garmin GPS