13.05.14 Langnes


Sykkel
Terreng
Lengde km:
37,4
Asfalt:
70%
Grus:
30%
Traktorvei:
Sti:
Gåparti:
Video 1  
Video 2  
 
i

 

 

Nedlastbar rute til Garmin GPS