07.05.14 Sylteløken


Sykkel
Terreng
Lengde km:
12,9
Asfalt:
70%
Grus:
30%
Traktorvei:
Sti:
Gåparti:
Video 1  
Video 2  
 
i

 

Nedlastbar rute til Garmin GPS