04.05.14 Hærskaret


Sykkel
Terreng
Lengde km:
56,4
Asfalt:
50%
Grus:
50%
Traktorvei:
Sti:
Gåparti:
Video 1  
Video 2  
 
i

 

Nedlastbar rute til Garmin GPS