18.01.14 Elnestangen


Sykkel
Terreng
Lengde km:
20,5
Asfalt:
25%
Grus:
50%
Traktorvei:
25%
Sti:
Gåparti:
i  
i  
i  
i

 

Nedlastbar rute til Garmin GPS