07.07.13 Hærskaret


Sykkel
Terreng
Lengde km:
29,5
Asfalt:
80%
Grus:
15%
Traktorvei:
5%
Sti:
Gåparti:
i  
i  
i  
i

 

Nedlastbar rute til Garmin GPS