27.06.13 Hærskaret


Sykkel
Terreng
Lengde km:
36,1
Asfalt:
25%
Grus:
75%
Traktorvei:
Sti:
Gåparti:
i  
i  
i  
i

 

Nedlastbar rute til Garmin GPS