28.05.12 Rødalen


Sykkel
Terreng
Lengde km:
39,3
Asfalt:
20%
Grus:
75%
Traktorvei:
Sti:
5%
Gåparti:
i  
i  
i  
i

 

Nedlastbar rute til Garmin GPS