20.05.13 Silsetvatnet - Kleivevatnet


Sykkel
Terreng
Lengde km:
29,7
Asfalt:
30%
Grus:
70%
Traktorvei:
Sti:
Gåparti:
i  
i  
i  
i

 

Nedlastbar rute til Garmin GPS