11.05.13 Hærskaret


Sykkel
Terreng
Lengde km:
35,9
Asfalt:
25%
Grus:
60%
Traktorvei:
10%
Sti:
5%
Gåparti:
i  
i  
i  
i

 

Nedlastbar rute til Garmin GPS