14.08.12 Rødalen

Sykkel:
Terreng
Lengde km:
26,5
Asfalt:
60%
Grus:
40%
Traktorvei:
Sti:
Gåparti:
i
i
i
i

Nedlastbar rute til Garmin GPS