02.08.12 Oppdal

Sykkel:
Terreng
Lengde km:
Asfalt:
20%
Grus:
40%
Traktorvei:
10%
Sti:
10%
Gåparti:
i
i
i
i

Nedlastbar rute til Garmin GPS