01.08.12 Hjerkinn

Sykkel:
Terreng
Lengde km:
25,5
Asfalt:
Grus:
100%
Traktorvei:
Sti:
Gåparti:
i
i
i
i

Nedlastbar rute til Garmin GPS