24.07.12 Strømsholmen

Sykkel:
Alle
Lengde km:
85,8
Asfalt:
90%
Grus:
10%
Traktorvei:
Sti:
Gåparti:
i
i
i
i

Nedlastbar rute til Garmin GPS