20.07.12 Rødalen

Sykkel:
Terreng
Lengde km:
27,4
Asfalt:
50%
Grus:
40%
Traktorvei:
Sti:
10%
Gåparti:
i
i
i
i

Nedlastbar rute til Garmin GPS