12.07.12 deler av Molde Challenge

Sykkel:
Terreng

Test tur !

Dette blir ei tøff løype. Vi sykklet vist bare de enkle delene av løypa.

Lengde km:
31
Asfalt:
40%
Grus:
30%
Traktorvei:
Sti:
30%
Gåparti:
i
i
i
i

Nedlastbar rute til Garmin GPS
Starten på den nye stien fra Tustenevegen til Øverlandsvatnet
Tilbake på Skaret
No e i sletin asso!