25.06.12 Frænarittløypa

Sykkel:
Terreng
Opprydding etter Frænarittet
Lengde km:
Asfalt:
Grus:
Traktorvei:
Sti:
Gåparti:
i
i
i
i

Nedlastbar rute til Garmin GPS