15.06.12 Hærskaret

Sykkel:
Terreng
Lengde km:
36,5
Asfalt:
15%
Grus:
85%
Traktorvei:
Sti:
Gåparti:
i
i
i
i

Nedlastbar rute til Garmin GPS