21.05.12 Elnestangen

Sykkel:
Terreng
Montering og test av ny sykkel !
Lengde km:
8,7
Asfalt:
60%
Grus:
Traktorvei:
30%
Sti:
10%
Gåparti:
i
i
i
i

Nedlastbar rute til Garmin GPS
Da er vi klare for en test tur :)