19.05.12 Halås - Lyngstad

Sykkel:
Terreng
Lengde km:
54,1
Asfalt:
60%
Grus:
10%
Traktorvei:
30%
Sti:
Gåparti:
50m
i
i
i
i

Nedlastbar rute til Garmin GPS
Drikke stopp på Syltesetra
De med store hjul er fremst !
Og de med små hjul er bak ;)
Men ikke så mye
Skogsveg på Halåsen
Og bak Lyngstadvatnet
På veg mot Dyrhaug
Vi kom opp denne kneika og.
Rast i Bollia