03.03.12 Bud-Vevang

Sykkel:
Alle
Årets første sykkeltur.
Lengde km:
85
Asfalt:
100%
Grus:
Traktorvei:
Sti:
Gåparti:
i  
i  
i  
i

Nedlastbar rute til Garmin GPS
Kaffe i Bud
Fortsatt optemist
God driv
Vikan
Rast på Hustad
Må ha en banan
Dette går bra gutter!
Mere banan
Straks hjemme nå gutter!