16.10.11 Vevang


Sykkel:
Landevei/alle
Stavik, Hustad, Vevang, Eide og hjem.
Overskyet, men fint i starten. Vått fra Eide og hjem.
Lengde km:
72,7
Asfalt:
100%:
Grus:
0
Traktorvei:
0
Sti:
0
Gåparti:
0
   
   
   

Nedlastbar rute til Garmin GPS