18.09.11 Langnes


Sykkel:
Landevei/alle

Hatle, Langnes og Elnesvågen.
En liten Søndagstur

 

Lengde km:
34,8
Asfalt:
100%:
Grus:
0
Traktorvei:
0
Sti:
0
Gåparti:
0
   
   
   

 

Nedlastbar rute til Garmin GPS