06.06.10 Herskaret
Vi starter i Elnesvågen, og sykler utover til Eidemskrysset, her tar vi av til Farstad. På Hatle
tar vi av til venstre ved fjøset på første gård på venstresida og sykler/går skogsvegen opp til
Herskaret. Når vi kommer til Skarset skriver vi oss in i boka Til Fræna Sykkelklubb, før vi
tar grusveien mot Gulemyrene, og igjen så venstre mot Gule. Vi følger gang/sykkelveg til
Kjørsvika og veien videre til Tornes. Der tar vi veien opp mot Ås, og boka til Fræna Sykkelklubb
i krysset mot Løset. Så videre mot Løset og Elnesvågen.

Ca. 42 km
Nedlastbar rute til Garmin GPS