04.08.09 Skåkåsfjellet
Start på dene turen er Røros Hotell. Vi begynte turen med en liten sigthsing i "ørkenen"
Kvitsand på Røros. Så en liten runde i byen, før vi fant veien som førte opp til Skåkåsfjellet.
Vi fulgte en fin grusvei hele veien innover til Skåkåsvollan. Her så vi en sti som hadde retning
mot nord,og tilbake mot Røros. Den måtte vi bare prøve, og det var et godt valg. Stien førte
ned til Gråbergsætra og derifra fulgte vi veien tilbake til Røros og hotellet. Vi må tilbake til
Røros ved en senere anledning, for der så det ut til å være mye fine skogsveier, og fine stier
å utforske på sykkel.
Nedlastbar rute til Garmin GPS