07.07.09 Einsetdalen - Halåssetra

Kjørte mot Vassgård til merket skilt på høyre side. Parkerte ved veien.
Fulgte fin traktorvei oppover dalen. Slakt og fint å gå.Gikk helt inn i dalen og over elva.
Dreide norover, gjennom blåbærskogen, mot Halåssetra.
Holdt oss på øversiden av myra og gikk rett mot seterbygningene.

Fulgte veien, og litt av lysløypa ned til veien. Gikk forbi Derringarden
og tilbake til bilen.