Skarven 08.09.08
 
Her kjørte vi også opp på Ugelstadsetra og parkerte. Gikk samme stien opp på Skarven
som tidligere. Derfra gikk vi østover fjellet og opp mot den litt høyere toppen Seterfjellet.
Det var tydelig sti hele veien og greit å finne fram. På Seterfjellet var det også bok ved varden.
Fortsatte videre langs stien mot øst, og begynte nedstigningen. Til venstre hadde vi en fin utsikt
over Kjølavatnet. Nede ved skaret tok vi til høyre ned mot parkeringsplassen for Snøtind.
Derfra fulgte vi veien bort til bilen vår.